Biomechanical Expert Deel 6: Cross links Voet-Knie-Heup

26 november 2021 - 27 november 2021
  • Doelgroep: Podologen en podotherapeuten (en betreffende studenten)
  • Duur: 2 dagen
   • Vrijdag 26 november 2021
    • Ontvangst 9u30
    • Aanvang: 10u00
   • Zaterdag 27 november
    • Einde: 16u00
  • Tarief: 190€ excl. 21% BTW
  • Lectoren:
   • Michaël De Geyter, Sport Podoloog, Sport kiné-MT, Voetvorm 
   • Paul BORGions, Master in de Podologie (meer dan 30 jaar ervaring)
   • Florian BORGionsBachelor in de Podologie 

  • Locatie: ROTSELAAR: BORGinsole Training Centre: Torenstraat 118 (recht tegenover parking Sportoase)
  • Accreditatie: Podotherapie (NVVP) is toegekend voor 12 Punten
  • Programma:

  "Biomechanical Expert":  Cross-links Voet - Knie - Heup - Rug

  Deze 2daagse module gaat vooral linken leggen tussen de verschillende lichaamsgewrichten. De stijgende en dalende gewrichtsketen worden met mekaar in verband gebracht

  Vrijdag 26 voormiddag

  4 casussen worden voorgelegd en besproken:

 • Casus Basten: zwemmer
 • Casus Bart: gewijzigd stap/looppatroon bij volwassene
 • Casus Bart: CMT
 • Casus Kaat: leren stappen na val van paard

 • Clinical reasoning in kleine groepen aan de hand van casussen in functie van het totale bewegingsapparaat
 • Dynamische analyse
 • Multidisciplinaire adviezen
 • Podologische zolen prescription (waar nodig)
 • Advies-zolen per casus zijn fysiek aanwezig
  • Vrijdag 26 namiddag

   Practica: Probleem georiënteerd denken binnen klinisch onderzoek
   De Geyter Michaël, Sport podoloog, Sport kiné-MT, Voetvorm

   Probleem georiënteerd denken binnen locomotorische pathologie van het onderste lidmaat.
   Cross links tussen voet-enkel-knie-heup-LWZ-SIG. 
   We vertrekken binnen dit lesonderdeel vanuit locomotorische letsel-diagnostiek.
   Welk betrokken "tissue" is verantwoordelijk voor de pijn bij mijn patiënt? 
   Welke klinische onderzoek-batterij kan ik als podoloog gebruiken om dit te detecteren? Bekijk ik mijn letsel alleen ad loco of ook regionaal en integraal? 
   En dit alles vanuit de filosofie dat ik als podoloog nadien in het ganglabo beter kan oordelen of er een causaal verband is tussen het letsel enerzijds en de eventuele pathomechanica (afwijkende kinematica, kinetica, statiek enz...) anderzijds.
   De biomechanische kijk naar bvb. een mediaal meniscus letsel is anders dan een pes anserinustendinopathie maar dan moet je als podoloog eerst op voorhand wel zeker zijn van jouw letseldiagnose/bilan.
   1) De mogelijke regio's zijn legio: voet/enkel/knie/heup/LWZ/SIG...
   We vetrekken vanuit vaak voorkomende en minderfrequente probleemregio’s en dit via problem-based casuïstiek. 
   We oefenen samen praktisch in hoe je tot correcte letsel diagnostiek komt en overlopen welke testbatterijen we ter onzer beschikking hebben en dit vanuit een integrale visie… cross links.
   Stijgende keten, dalende keten, wat is oorzaak en gevolg… 
   2) Onderscheid leren maken tussen locomotorische voet/enkelproblemen enerzijds (letsels ad loco) en anderzijds pijn die zich wel thv de voet manifesteert maar eigenlijk extrasegmentaal gerefereerd of raduculair van oorsprong is of als gevolg van een perifeer nerve entrapment.
   Bvb. Fasciopathie niet verwarren met radiculair lijden van S1 / MTSS niet verwarren met N. saphenus problematiek / Tarsal tunnelsyndroom secundair aan een intra-articulair KB-lijden van het STG enz...
   Hoe kan ik dit testen?
   Dit lesonderdeel van module 6 bestaat grotendeels uit een skillslab en bevat enerzijds het aanleren van klinische onderzoekstechnieken en klinisch redeneren en anderzijds remediëren vanuit problem based learning.

   Zaterdag 27 voormiddag

   5 casussen worden voorgelegd en besproken

  • Casus Leonie en Julia: Ectrodactylie syndroom
  • Casus Romero: Stressftactuur os naviculare
  • Vrije Casus
  • Casus Georgiana: MS patiënte
  • Casus Rozanne: Valpreventie

  • Clinical reasoning in kleine groepen aan de hand van casussen in functie van het totale bewegingsapparaat
  • Dynamische analyse
  • Multidisciplinaire adviezen
  • Podologische zolen prescription (waar nodig)
  • Advies-zolen per casus zijn fysiek aanwezig

   Zaterdag 27 namiddag

   2 casussen worden voorgelegd, ook is er een practica sessie en worden meest voorkomende 'Problem Solving' problematieken besproken.

  • Casus Chantal: kPNI
  • Casus Stijn: Lumbale rug
  • Practica sessie: Lumbale rug
  • Problem Solving: aanpak

  • Clinical reasoning in kleine groepen aan de hand van casussen in functie van het totale bewegingsapparaat
  • Dynamische analyse
  • Multidisciplinaire adviezen
  • Podologische zolen prescription (waar nodig)
  • Advies-zolen per casus zijn fysiek aanwezig

  Einde: 16u00

  Annulatievoorwaarden

  Deelnemers die hun inschrijving wensen te annuleren, kunnen dit doen door dit schriftelijk door te geven aan onthaal@BORGinsole.com 

  Annulaties worden geaccepteerd tot uiterlijk 30 dagen vóór de opleiding met een terugbetaling van de reeds betaalde kosten min 25% administratiekosten. Bij annulaties minder dan 30 dagen vóór de opleiding wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

  Inschrijven

  Media